omuvmc.htm

Klubbens formål

- at højne det generelle syn på motorcyklister
- at afholde kurser i kørsel på motorcykel
- at afholde tekniske kurser om motorcykler
- at arrangere og køre ture på motorcykel
- at dele sin interesse for motorcykler med klubbens øvrige medlemmer

Klubben har ca. 40 medlemmer.
Aldersmæssigt spænder vi over næsten hele spekteret - dog er flertallet mellem 40 og 70 år.

Næsten alle motorcykelmærker er repræsenteret.

Ca. hver 14. dag (fra april til september) kører vi en tur rundt i omegnen. Turene
arrangeres på skift af medlemmerne. Alle ture starter ved Vestjysk Fritidscenter i
Ulfborg.